• ©Messe Stuttgart
  • ©Messe Frankfurt GmbH
  • ©MESSE BREMEN (Jan Rathke)
  • ©Messe München GmbH
  • ©NürnbergMesse Group
  • ©Leipziger Messe GmbH (Mario Kuehn)
  • ©MESSE ESSEN GmbH
  • ©2011 Deutsche Messe AG
  • ©Koelnmesse

Панаири и изложения в Германия

Около две трети от водещите световни изложения в отделните икономически отрасли се провеждат в Германия. Навсякъде по света панаирите и изложенията задават тенденциите в търговията със стоки и услуги.

Германия е № 1 в света по провеждани международни изложения и панаири. В международната конкуренция Германия се възприема като особено активна и новаторска страна, която предлага широка палитра от теми. Всяка година се провеждат около 150 международни панаира и изложения, с около 170 000 изложители и между 9 и 10 милиона посетители.

Най-важното предимство на германските панаири и изложения е широкото международно участие в тях. Над половината изложители са от чужбина, една трета от тях от страни извън Европа. Над една пета от посетителите са от чужбина. Не бива да се забравя и гъстата мрежа от регионални специализирани и потребителски изложения, в които участват около 50 000 изложители и 6 милиона посетители от цяла Германия.

За провеждане на надрегионални и международни изложения на 22 панаирни площи в Германия се предлагат около 2,7 милиона кв. м закрити площи. Три от петте най-големи панаирни палати в света се намират в Германия. Четири от десетте панаирни дружества с най-голям оборот в света са със седалище в Германия. Затова панаирите и изложенията в Германия са водещ отрасъл в сферата на услугите, включително и в международен мащаб.

За германските фирми панаирите и изложенията са сред най-важните инструменти в междуфирмената комуникация. Изложителите и посетителите изразходват годишно общо около 12 милиарда евро за своите ангажименти, свързани с панаири и изложения в Германия. Общият икономически ефект достига 23,5 милиарда евро.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: