Най-веселата страна
на хубавите традиции:
Народните празненства в Германия

Германия предлага голямо разнообразие от празненства – като започнем с карнавала на р. Рейн, националните, градските, панаирните празненства и празниците на виното до двете най-големи народни празненства в света. Много от тях са с дълга традиция и са най-доброто доказателство затова как историята може да бъде актуална.

Discover Destination Germany with our interactive map

Добавете тук вашите предпочитания. Запаметете, сортирайте, споделете и разпечатайте своя избор – планирайте изцяло пътуването си в Германия.

0 избрани предпочитания