All biosphere reserves from A to Z

UNESCO-Биосферни резервати – съзвучие между човек и природа

Това са очарователни пейзажи – и те имат своята мисия: защото всеки от 15-те UNESCO-биосферни резервата помага за хармоничното съжителство между човек и природа. Изживейте тази хармония, като посетите далечните планински ливади и традиционни села, обиколете романтичните лозарски райони и овощни масиви. Станете едно цяло с природата и със самия себе си.

Биосферният резерват под закрилата на ЮНЕСКО Полетата и изкуствените езерата на Оберлаузиц е единственият биосферен резерват в провинция Саксония и е един от най-големите райони с изкуствени езера и водоеми в Германия.

повече »

Discover Destination Germany with our interactive map

Добавете тук вашите предпочитания. Запаметете, сортирайте, споделете и разпечатайте своя избор – планирайте изцяло пътуването си в Германия.

0 избрани предпочитания

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: