• ©imago/Werner Otto
 • ©imago/bonn-sequenz
 • ©Christoph Wasmer
 • ©imago/Werner Otto
 • ©George/RVH
 • ©imago/fotokombinat
 • ©Naturparkverwaltung
 • ©Naturpark Spessart/Oliver Kaiser
 • ©Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
 • ©Wolfgang Peters
 • ©Henrik Matzen
 • ©Birgit Block
 • ©imago/imagebroker/Siepmann
 • ©S. Koschinski
 • ©imago/McPhoto/F. Scholz
 • ©imago/imagebroker
 • ©OnkelJohn
All nature parks from A to Z

Природни паркове – отдих и живот сред природата

104-те природни парка обединяват най-красивите местности в Германия. Живописни езера и речни пейзажи, острови, блата, разнообразни горски области и средни или високи планини могат да бъдат опознати от хората с предложенията за чудесни изживявания. Като цяло природните паркове заемат над една четвърт от територията на Германия. Насладете се на това многообразие!

Discover Destination Germany with our interactive map

Добавете тук вашите предпочитания. Запаметете, сортирайте, споделете и разпечатайте своя избор – планирайте изцяло пътуването си в Германия.

0 избрани предпочитания

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: