• Canoeists on Great Plön Lake photographed from the water
  Canoeing ©S. Koschinski
 • Numerous ancient castles and palaces can be visited in the nature park and geopark.
  Alt Barenaue moated castle ©Melanie Schnieders
 • Dramatic Bode gorge
  Dramatic Bode gorge ©George/RVH
 • ©Andreas Kahl
 • ©imago/McPhoto/F. Scholz
 • ©Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest ZV
 • ©imago/imagebroker/Siepmann
 • ©imago/imagebroker/Siepmann
 • ©imago/bonn-sequenz
 • Mount Arber in autumn
  Mount Arber in autumn ©Naturpark Bayerischer Wald
 • ©imago/Gueffroy
 • Schlei Estuary Nature Park: Ulsnis beach
  Schlei Estuary Nature Park: Ulsnis beach ©Henrik Matzen
 • ©imago/Werner Otto
 • ©Natur- und Geopark Vulkaneifel
 • ©imago/imagebroker
 • ©imago/Frank Müller
 • ©Muscardinus
All nature parks from A to Z

Природни паркове – отдих и живот сред природата

104-те природни парка обединяват най-красивите местности в Германия. Живописни езера и речни пейзажи, острови, блата, разнообразни горски области и средни или високи планини могат да бъдат опознати от хората с предложенията за чудесни изживявания. Като цяло природните паркове заемат над една четвърт от територията на Германия. Насладете се на това многообразие!

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: