Творческа Германия

Традиционно Германия е известна като страна на поети и мислители. Но и днес в Германия постоянно се зараждат тенденции, разработват се новаторски идеи и се създава ново изкуство.

Пет са основните източници на вдъхновение: изкуството с гъста мрежа от музеи и утвърдени галерии, които излагат съвременни творци. Новаторският дизайн, който се създава в множеството висши училища и дизайнерски школи в Германия. Модата – експериментална и същевременно практична, се представя в рамките на международни модни прояви като „Bread & Butter“ или „Mercedes-Benz FashionWeek“. Архитектурата – Германия като място за контакти на международно известни архитекти.

Открийте това богатство на идеи! Станете свидетели как „Made in Germany“ се превърна в „Created in Germany“.

Discover Destination Germany with our interactive map

Добавете тук вашите предпочитания. Запаметете, сортирайте, споделете и разпечатайте своя избор – планирайте изцяло пътуването си в Германия.

0 избрани предпочитания

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: