A pollarded willow reflected in the Elbe in flood
Pollarded willows are typical features of riverbank meadows. ©Jan Schormann / LUGV

Biosférická rezervace UNESCO Povodí Labe

Biosférická rezervace Povodí Labe spojuje do jednoho celku jedinečnou přírodní a kulturní krajinu, která v Německu prochází pěti spolkovými zeměmi.

Podél Labe se od nížiny na středním toku Labe až po Severoněmeckou nížinu rozprostírá neporušená říční krajina s četnými nivami.

Kultura na světové úrovni je podél divokých břehů pro návštěvníky připravena na středním toku Labe ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Návštěvníky odedávna přitahuje nejen nedotčená krajina v údolích podél Labe, kde žijí bobři, vydry a orli mořští, ale takéříše zahrad v Dessau-Wörlitzu, Lutherovo město Wittenberg nebo Bauhaus v Dessau.

V braniborské části biosférické rezervace Povodí Labe tvoří řeka v úseku 75 km rozlehlé meandry, mezi nimiž je dost prostoru pro vznik říčních niv plných života. Především na jaře a na podzim táhnou nivami po tisících jeřábi, severské druhy hus a čejky. Velmi dobře se tu cítí také čáp bílý. V evropské čapí vesnici Rühstädtu sedí na vejcích každý rok přes 30 párů.

Vzorovým regionem plným života je dolnosaská údolní niva, která se rozprostírá jihovýchodně od Hamburku. Návštěvníci tu mohou obdivovat jedinečnou krajinu utvářenou předpolími hrází podél Labe, osamocenými sukovitými stromy v marši a vnitřními dunami s lesním porostem. S trochou štěstí tu můžete pozorovat desítky čápů, volavek popelavých při lovu ryb, odpočívajících jeřábů nebo orlů mořských kroužících vysoko na nebi. Na jihu této lužní oblasti se rozprostírá přírodní park Elbhöhen-Wendland s naprosto jedinečnými kruhovými vesnicemi. Na pěších túrách nebo cyklovýletech touto idylickou částí Dolního Saska, kde příroda, kultura a člověk dosud tvoří harmonický celek, můžete objevovat různé rostliny a zvířata.

Na jihozápadě Meklenburska ukazuje prapůvodní údolí v celé své šíři bohatost života v této lužní oblasti s Labem a jeho přítoky, ale také vnitrozemské duny a strmé svahy, které jsou zčásti bez vegetace.

Cyklisté mohou biosférické rezervace poznávat z nově vybudovaných cyklistických stezek. Na severu Německa zasahuje biosférická rezervace malou částí až do spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko Jako spojnice napříč několika regiony vede 860 km dlouhá cyklotrasa Elbe-Radweg, která začíná hned za hranicemi v Bad Schandau a končí až v Cuxhavenu.

Discover Destination Germany with our interactive map

Zde přidejte své oblíbené. Uložte, rozvrhněte, sdílejte a vytiskněte si svůj výběr a naplánujte si celou svou cestu po Německu.

Vybráno 0 oblíbených položek

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: