Themenübersicht

News

08.01.2013

Kiel är ledande kryssningshamn

Schleswig-Holsteins delstatshuvudstad Kiel behöll under 2011 sin topplacering som kryssningshamn. Även om ett färre antal kryssningsfartyg angjorde Kiel, registrerade hamnen med 375 000 passagerare ett plus på knappt 10% jämfört med föregående år. Eftersom allt större fartyg angör Kiel, planerar staden för i år en tredje kajplats för kryssningsfartyg som är längre än 300 meter. Andra stora kryssningshamnar i Tyskland är Hamburg med 314 500 passagerare och Warnemünde med 259 000 passagerare.