Themenübersicht

News

28.01.2013

Målaren Hermann Hesse

Med anledning av hans 50-åriga dödsdag visar Kulturspeicher Würzburg den kända tyska författaren Herman Hesses konstnärliga färdigheter. I utställningen med titeln "...die Grenzen überfliegen. Der Maler Hermann Hesse" visas 180 akvareller och olika illustrerade brev och manuskript.