Themenübersicht

News

28.09.2012

1912 - Mission Moderne

In het Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Keulen is t/m 31 december 2012 de tentoonstelling '1912- Mission Moderne' te zien. Deze expositie blikt terug op een tentoonstelling uit 1912 van de Sonderbund, een groep vooruitstrevende kunstliefhebbers, galeriehouders en kunstenaars. Er zijn nu in Keulen meeer dan 100 van de kunstwerken van toentertijd bijeengebracht, ze zijn o.a. in bruikleen van de Staatliche Museen in Berlijn.