Kunstmuseum Bonn
Vælg...

Kunstmuseum Bonn

Kunstmuseum Bonn er i mange henseender helt enestående i det tyske museumslandskab.

Museet ejer en af de internationalt vigtigste samlinger af tysk kunst, hvor den centrale August-Macke-samling er omdrejningspunktet. Det har en profil, der ikke findes magen til i hele Tyskland. En væsentlig del af museets politik består i at koncentrere sig om en overskuelig gruppe fremragende kunstnere og erhverve hele grupper og komplekser af værker af dem i stedet for at dokumentere tysk kunst i en encyklopædisk bredde.

Oplev Rejselandet Tyskland på kortet

Tilføj dine favoritter her. Gem, sorter, del og print dit valg og planlæg hele din Tysklandsrejse.

Antal valgte favoritter