Africa Festival, Würzburg
Africa Festival, Würzburg © Matthias Merz