E-Mail Newsletter


Tervist Käesolev informatiivne väljaanne on Saksamaa Turismi Keskuse tasuta teenus. Meie e-posti informatiivses väljaannes sisaldub aktuaalne info uusimate pakkumiste, ürituste ja uudiste kohta meie koduleheküljelja aktuaalne info Saksamaa reiside kohta.

Tellimine on lihtne:
sisestage palun oma e-posti aadress, valige vastavat austamisviisi ja sisestage ka oma nime ja perekonnanime, et meil oleks võimalus teid isiklikult tervitada e+posti välja saates.

Pärast tellimist saate meist e-posti kirja, milles palutakse veelkord kinnitada Teie info väljaanane tellimist. Selliselt meie üritame kaitsta Teid soovimata registreerimisest, mida võiks teostada kolmas isik.

Teie andmeid salvestatakse elektrooniliselt ja Klienditeeninduse parendamise eesmärkides hinnatakse ning töödeldakse. Andmete töödeldus, iseenesest arusaadavalt on konfidentsiaalne ja anmeid ei edastata kolmandatale isikutele.

Keeldumine: teil on alati võimalus keelduda. Igas informatiivses väljaannes on keeldumise link ja, klikkides sellele, saate kiiresti ja lihtsalt keelduda informatiivse väljaanne saamisest.Deutschland, das Reiseland. Logo

Meist »