Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Europa Hall, Böblingen Congress Hall ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Main entrance to Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Event in Europa Hall, Böblingen Congress Hall ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Event in main hall, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Württemberg Hall, Böblingen Congress Hall ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Main hall, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Aerial view of Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Schiller Foyer, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Schiller Foyer, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Foyer of Württemberg Hall, Böblingen Congress Hall ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Park restaurant, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Small hall, Sindelfingen Convention Centre ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Exterior of Böblingen Congress Hall seen from the lake ©CCBS
 • Wonderfully versatile – the Congress Center Böblingen / Sindelfingen
  Exterior of Böblingen Congress Hall seen from the lake ©CCBS