Παρακαλούμε επιλέξτε...

Sometimes fairytales do come true. On the trail of the Brothers Grimm – the German Fairytale Route.

Let the 600km German Fairytale Route transport you to the magical world of the Brothers Grimm, from their birthplace in Hanau to Bremen and its famous four-legged town musicians.

Many fairy stories begin with "Once upon a time…" Now, you can create your own fairytale adventure as you follow in the footsteps of these two master storytellers. You might want to borrow some seven league boots – but if a nasty witch has stolen them, a bicycle or a car will do instead. The German Fairytale Route offers culture and history, enchanting medieval towns, bewitched castles, fairytale palaces, grottos and museums. Lose yourself in a realm of fairytales, sagas, myths and legends, where the festivities never stop: open-air plays, puppet theatres, fairytale festivals, themed meals and medieval Tafeleyen feasts – and there's even the chance to bump into some of your favourite fairytale characters. The route is a place where childhood dreams spring into life. Where the seven dwarfs and their seven mountains live side by side with daring princes, and fairies will cast a spell on you (unless the Pied Piper whisks you away first). Bump into Little Red Riding Hood, who still hasn't got to her granny. Or Rapunzel, Hansel and Gretel, and Mother Hulda (still shaking out her featherbeds). Live the dream in Sababurg Castle, where Sleeping Beauty's prince woke her from her enchanted sleep. And experience what it feels like to be Hans in Luck. Who can resist going in search of these beloved characters from our childhood days?

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές