Παρακαλούμε επιλέξτε...

The Upper Swabian Baroque Route: on the trail of angels in a baroque paradise

The Upper Swabian Baroque Route, which stretches for nearly 500km from Ulm on the river Danube to Friedrichshafen on Lake Constance, offers a fascinating blend of nature and culture: the perfect way to admire the splendours of the baroque era whilst relishing the fairytale countryside.

The route, with its trademark road sign depicting a yellow cherub on a green background, is a pleasure for the senses, a gateway to a baroque paradise in all its lavish splendour. Angelic hosts floating in airy cupolas, snow-white and gold stuccos that are dazzling in their intensity, ceiling frescos populated by Olympian gods and vast, elaborately decorated churches, their gables adorned with statues and crucifixes; 'splendour' hardly does this justice. The churches' interiors offer a staggeringly rich feast for the eyes too, with naves festooned with plump cherubs, rejoicing angels and rosy-cheeked saints, surrounded by opulent gilding and magnificent ornamentation. All of these sensual, vivid decorations are the artistic expression of the baroque style, which once caused a sensation in Europe. It gave rise to sumptuous monastic libraries, pristine abbeys and enchanting churches – each one lavishly decorated and no two alike. During the baroque period, abbeys fell over themselves in a bid to outdo each other in their opulent displays of grandeur. Voluptuous shapes, vibrant colours, architecture that summoned the very heavens to earth: this is the essence of Upper Swabian Baroque.

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές