Παρακαλούμε επιλέξτε...

An art nouveau gem: Mathildenhöhe, Darmstadt

Grand Duke Ernst Ludwig of Hessen founded the Darmstadt Artists' Colony with the aim of radically reforming the arts and crafts of his region.

A building distinguished by its omega-shaped portal which used to house the artists' workshops now contains a museum about the colony. Its exhibition documents the history of the artistic community from 1899 to 1914 and gives an overview of the creative output from this period and its main representatives. It features pieces of furniture, interior design, glass, ceramics, textiles, goldsmith work, prints, paintings, sculptures and architectural models.

Καθολικά προσβάσιμος χειρισμός

Δύο χρήσιμοι συνδυασμοί πλήκτρων για μεταβαλλόμενη εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης:

Μεγέθυνση: +

Σμίκρυνση: +

Περισσότερη βοήθεια προσφέρει ο πάροχος του προγράμματος περιήγησης με ένα κλικ στο εικονίδιο: