Παρακαλούμε επιλέξτε...

Carl Bosch Museum

In this Heidelberg museum you can discover the many sides of the extraordinary Carl Bosch, famous for the Haber-Bosch process for ammonia synthesis.

This process enabled the production of nitrogen fertiliser on an industrial scale and heralded a revolution for agriculture. The museum shows the public figure who was chairman of BASF and later the chemical company IG Farben as well as the private man renowned for his legendary butterfly and beetle collections, his passion for astronomy and his role as cofounder of Heidelberg Zoo.

Opening times:

daily 10am-5pm, closed on Thursdays

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές