Παρακαλούμε επιλέξτε...

Central Romano-Germanic Museum/ Museum of Ancient Shipbuilding

Founded in 1852, the Central Romano-Germanic Museum in Mainz showcases exhibits from the Stone Age to the Middle Ages in their historical context.

The provenance of the exhibits ranges from the Near East to Spain and from North Africa to Scandinavia. A highlight from Roman times is the Mainz Globe, originally used to crown the gnomon, or hand, of a sundial. In 1981 a total of five ships dating from the third and fourth centuries were salvaged from the ancient harbour basin of Mainz and are now on display in the Museum of Ancient Shipbuilding.

Opening times:

Tuesday-Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές

Καθολικά προσβάσιμος χειρισμός

Δύο χρήσιμοι συνδυασμοί πλήκτρων για μεταβαλλόμενη εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης:

Μεγέθυνση: +

Σμίκρυνση: +

Περισσότερη βοήθεια προσφέρει ο πάροχος του προγράμματος περιήγησης με ένα κλικ στο εικονίδιο: