Παρακαλούμε επιλέξτε...

Liebieghaus

The Liebieghaus in Frankfurt, situated in idyllic surroundings close to the banks of the river Main, is home to a sculpture collection of the highest quality.

The collection provides an overview of 5,000 years of sculpture, from ancient Egypt through to classicism. It brings together works from the ancient Egyptian, Greek and Roman civilisations as well as the Middle Ages. With more than 3,000 exhibits and a display that was completely redesigned in 2008, the formerly private Liebieg Villa is regarded as one of the world's leading sculpture museums.

Opening times:

Tuesday & Friday-Sunday 10am-6pm, Wednesday & Thursday 10am-9pm

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές