Παρακαλούμε επιλέξτε...

Medieval Crime Museum, Rothenburg

The Medieval Crime Museum in Rothenburg comprises two buildings containing several hundred exhibits from all over the German-speaking world.

These artefacts illustrate how the judicial system developed from the High Middle Ages through to the 19th century. Displays shed light on medieval trials, instruments of torture and the tools used to inflict pain or to execute. The civil policy orders reveal how even the most private spheres of people's lives were controlled by regulations on clothing, marriage and baptism.

Opening times:

January, February: daily 2pm-4pm; March: daily 1pm-4pm; April: daily 11am-5pm; May-October: 10am-6pm; November: daily 2pm-4pm; December: daily 1pm-4pm

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές