Παρακαλούμε επιλέξτε...

Toy Museum

A trip to the Toy Museum of Nuremberg is an unforgettable journey into the past.

Children and grown-ups alike marvel at the exquisite doll's houses and 1950s Japanese tin cars. Outside there are more than 700 square metres where visitors can play with toys from their great-grandmother's time, and for a bit of quiet there is also La Kritz café in the cosy courtyard. The history of toys provides a rich insight into the history of human culture.

Opening times:

Tuesday-Friday 10am-5pm, Saturday & Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επιλογές. Αποθηκεύστε, ταξινομήστε, μοιραστείτε με άλλους και εκτυπώστε την επιλογή σας και προγραμματίστε ολόκληρο το ταξίδι σας στη Γερμανία.

Επιλέχθηκαν 0 αγαπημένες επιλογές