Archive

Tel Aviv, October 27, 2014

עלייה ניכרת נוספת בתיירות הנכנסת לגרמניה. בראש הטבלה ניצבים תיירים מארצות המפרץ, ארה"ב וסין. ארה"ב וישראל מובילות ברשימת המדינות שתייריה מעדיפים את בירת גרמניה - ברלין

עוד »

London, 22. October 2014

GNTO Launches New Christmas Markets Webpage

עוד »

Tel Aviv, September 8, 2014

העלייה הניכרת בתיירות הנכנסת לגרמניה נמשכת גם במחצית הראשונה של שנת 2014

עוד »

Tel Aviv, August 11, 2014

זה הזמן לתכנן טיולי חורף בגרמניה – ולפגוש את מיטב המסורות, החגים והפולקלור הצבעוני

עוד »

Tel Aviv, April 28, 2014

גידול של 15.7% במספר הלינות של ישראלים בגרמניה בחודשיים הראשונים של שנת 2014.

עוד »

Tel Aviv, 31 March 2014

טיולים בגרמניה, עם דגשים מיוחדים לתייר היהודי מדריך חדש ומקיף לטיולים בגרמניה בשנת 2014 – מוכן עכשיו להורדה מהרשת!

עוד »

Tel Aviv, March 2014

טיולים בגרמניה, עם דגשים מיוחדים לתייר היהודי מדריך חדש ומקיף לטיולים בגרמניה בשנת 2014 – מוכן עכשיו להורדה מהרשת!

עוד »

Tel Aviv, 9 March, 2014

25 שנה לאיחוד גרמניה – נפילת חומת ברלין והאיחוד בין שני חלקי גרמניה שהופרדו לאחר מלחמת העולם השנייה

עוד »

Tel Aviv, 16 February, 2014

גרמניה מציעה: מגוון אפשרויות להכיר אתרים הקשורים למורשת היהודית ולחיים היהודיים העשירים בגרמניה לפני ואחרי השואה

עוד »

Tel Aviv, 3 February, 2014

מידע לעיתונות

עוד »

Tel Aviv, 26 January, 2014

אתרי אונסק"ו – אתרי המורשת העולמית בגרמניה משמרים את פניני התרבות האנושית ואת פניניה של אימא טבע.

עוד »
Contact
Israel
Goldi Gottlieb
Israel (Jaffa)
טלפון +972 3 5135306
פקס +972 3 6825622
goldi.gottlieb@germany.travel
Tweets