בחר בבקשה...

An art nouveau gem: Mathildenhöhe, Darmstadt

Grand Duke Ernst Ludwig of Hessen founded the Darmstadt Artists' Colony with the aim of radically reforming the arts and crafts of his region.

A building distinguished by its omega-shaped portal which used to house the artists' workshops now contains a museum about the colony. Its exhibition documents the history of the artistic community from 1899 to 1914 and gives an overview of the creative output from this period and its main representatives. It features pieces of furniture, interior design, glass, ceramics, textiles, goldsmith work, prints, paintings, sculptures and architectural models.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: