בחר בבקשה...

Isis and Magna Mater Temple

In the year 2000 a temple dedicated to the ancient Egyptian goddess Isis and the oriental deity Magna Mater was discovered in Mainz. The temple is thought to have been in use until around 300-400 AD.

Alongside more than 300 oil lamps, particular excitement was created by the discovery of sacrificial offerings such as dates, figs, pine nuts and grain, which were burned on altars. Animal sacrifices were also carried out, as evidenced by the many chicken bones.

Opening times:

Monday-Saturday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: