בחר בבקשה...

Bach House, Eisenach: hourly concerts

Johann Sebastian Bach was born in Eisenach in Thuringia. In Eisenach today there are more than 250 original exhibits on display inside the 600m² museum dedicated to him: Bach House.

Hourly concerts played on baroque keyboard instruments, music in floating 'bubble chairs' and a multimedia 'walk-in composition' based on four Bach performances – they never fail to impress visitors to the Bach House. Exquisite contemporary artefacts in the museum include a Bach manuscript, the mysterious Bach goblet and a forensic reconstruction of the composer's face. The baroque garden and the Café Kantate make inviting places to relax.

Opening times:

daily 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: