בחר בבקשה...

Klimahaus® Bremerhaven: blowing hot and cold

The Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost is a captivating, scientifically based educational centre and exhibition that offers visitors of all ages an insight into the many different aspects of our climate.

There are themed rooms simulating the world's various climatic zones, multimedia installations, interactive exhibits, aquariums and a host of other attractions. These include three separate areas where you can experience the climate with all your senses, find out what dry cold, sultry humidity and searing heat actually feel like, and learn how mankind has managed to successfully adapt to even the harshest climatic conditions.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: