בחר בבקשה...

Central Romano-Germanic Museum/ Museum of Ancient Shipbuilding

Founded in 1852, the Central Romano-Germanic Museum in Mainz showcases exhibits from the Stone Age to the Middle Ages in their historical context.

The provenance of the exhibits ranges from the Near East to Spain and from North Africa to Scandinavia. A highlight from Roman times is the Mainz Globe, originally used to crown the gnomon, or hand, of a sundial. In 1981 a total of five ships dating from the third and fourth centuries were salvaged from the ancient harbour basin of Mainz and are now on display in the Museum of Ancient Shipbuilding.

Opening times:

Tuesday-Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: