בחר בבקשה...

Children's Museum

At the Children's Museum in Frankfurt energetic and inquisitive children and families have the chance to experiment, research and take a closer look at things and discover how the world works.

There are inspiring exhibitions for families and kids, exciting local history tours, fascinating workshops and birthday parties on offer. The museum displays have all been specially devised for children and young people and are changed every one to one-and-a-half years. The museum firmly believes in hands-on learning and getting visitors to find things out for themselves.

Opening times:

Tuesday-Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו