בחר בבקשה...

From the Stone Age to the peaceful revolution – museums of cultural history

For thousands of years people all over the world have been shaping the era they live in. What did they used to think, how did they live, love and celebrate? What was life like twenty, 200 or 2,000 years ago? Discover recent history and the distant past in Destination Germany.

In 1826, as a tribute to his friend the Russian Tsar Alexander I, Kaiser Friedrich Wilhelm III built the Russian enclave of Alexandrowka in Potsdam .

More »

Where can you look a mammoth in the eye? Get lost in the world of the whales? See a native American on horseback? Explore the infinite reaches of space?

More »

The Friedenssaal in Munster's historical town hall is one of the highlights of any visit to the city.

More »

Founded in 1852, the Central Romano-Germanic Museum in Mainz showcases exhibits from the Stone Age to the Middle Ages in their historical context.

More »

Located in the Golden Horse Barracks building, the Mainz State Museum is one of the oldest museums in Germany.

More »

The focus of the comprehensive permanent exhibition in the new Middle Rhine Museum in Koblenz is on the picture collection as well as on various sculptures and arts-and-crafts objects.

More »

This new interactive exhibition depicts the many faces and features of the romantic Middle Rhine Valley .

More »

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: