בחר בבקשה...

LWL Museum of Natural History with Planetarium

Where can you look a mammoth in the eye? Get lost in the world of the whales? See a native American on horseback? Explore the infinite reaches of space?

All this is possible at the LWL Museum of Natural History with Planetarium in Münster. The combination of a natural history museum and major planetarium under one roof is unique in Germany. The Sternentheater (Theatre of Stars) planetarium has the sharpest digital picture resolution in Europe. The museum houses the largest ammonite fossil in the world. Situated right by Aasee lake in Münster, the museum offers the visitor fascinating insights into strange worlds.

Opening times:

Tuesday-Sunday 9am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: