בחר בבקשה...

Das Erbe – the mining exhibition in the Saarland

As soon as you go inside you find yourself in a dark room. The objects on display in the cabinets at the Saarland exhibition have an almost theatrical effect.

We aren't talking about diamonds, but rather lumps of coal and tools with which miners have been quarrying the Saar for its 'black gold' for more than 250 years. 'Das Erbe – the mining exhibition in the Saarland' also includes artefacts, films and historical pictures that document the everyday life of a miner.

Opening times:

Tuesday-Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: