בחר בבקשה...

Deftly drawn strokes: the Wilhelm Busch Museum

Over the decades, the Wilhelm Busch Museum – the German Museum for Caricature and Critical Drawing – has established a reputation for its humorous, ironic and satirical works.

Founded in 1937, it has displayed the works of Wilhelm Busch alongside similar artists past and present since 1950. The museum is renowned for its successful acquisitions policy and highly regarded exhibitions. Hannover is the only place in the world where the oeuvre of Wilhelm Busch can be studied in such detail, while more than 35,000 works document the history of caricature from its origins in around 1600 through to the present day.

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: