בחר בבקשה...

Government bunker documentation site

A remnant of the past, the only one of its kind in Germany, was given new purpose in 2008: the former government bunker in the Ahr valley.

In March of that year the most top-secret building in the history of West Germany opened its atom-bomb-proof doors to the public as a museum. An extensive collection of original documents and objects tells of this chapter in Germany's history from an authentic site, which during the Cold War period was part of a worldwide stand-off between the superpowers in the east and west.

Opening times:

Wednesday, Saturday, Sunday & public holidays 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: