בחר בבקשה...

Leistikowstrasse memorial and cultural centre

In the summer of 1945 the old rectory in Potsdam was captured by the Soviet military counter-intelligence agency and converted into an interrogation facility.

The prison building, which has largely been preserved intact, documents the injustice perpetrated here on thousands of detainees. The compelling permanent exhibition on the building's past focuses on the fates of those arrested. At various media points former inmates attest to the barbaric conditions and brutal interrogations.

Opening times:

Tuesday-Sunday 2pm-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: