בחר בבקשה...

Natural History Museum

The Natural History Museum in Mainz contains valuable collections from contemporary and prehistoric times.

Alongside exhibits from the animal and plant worlds of today, you'll find a wide range of natural history discoveries made in Rhineland-Palatinate. Don't miss the ice age animals collection or the Propalaeotherium dating back 44 million years that was recovered from the Eckfeld crater lake. The Natural History Museum has three examples of this extinct predecessor of the zebra out of only 23 preserved remains worldwide – more than any other museum.

Opening times:

Tuesday 10am-8pm, Wednesday 10am-2pm, Thursday-Sunday 10am-5pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: