בחר בבקשה...

Robert Schumann House, Zwickau

The history of this house in the Saxony town of Zwickau, in which Robert Schumann was born in 1810, stretches back as far as the 15th century.

Today it contains a museum of eight rooms displaying the world's largest exhibition on the life and legacy of the composer and his wife – the brilliant pianist Clara Wieck. These include the memorial room that features precious items of furniture and musical instruments from the couple's estate. Chamber concerts and talks are regularly held in the concert hall on the ground floor.

Opening times:

Tuesday-Friday 10am-5pm, Saturday & Sunday 1pm-5pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: