בחר בבקשה...

Seeing things more clearly: the Optical Museum

The Optical Museum illustrates how optical instruments, such as spectacles, telescopes, microscopes and cameras, have developed over five centuries.

Test your own vision and have fun exploring the 'three-dimensional' holograms. In the historical Zeiss workshop you can see how Carl Zeiss made the microscopes without which the scientific revolution of the 19th century would not have been possible.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: