בחר בבקשה...

St. Anne's museum quarter

St. Anne's museum quarter in Lübeck is home to a range of exhibition spaces – some modern, some historical – covering nearly 9,000 square metres.

Walking through the courtyards, gardens and the late-Gothic cloister from 1512, you get to explore the basic forms of human interaction: art, faith and society. The history of Lübeck is presented in its entirety here. There are priceless cultural treasures to discover, including the unique collection of religious artworks on display where the former abbey once stood.

Opening times:

summer: Tuesday-Sunday 10am-5pm; winter: Tuesday-Sunday 11am-5pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: