בחר בבקשה...

State Museum

Located in the Golden Horse Barracks building, the Mainz State Museum is one of the oldest museums in Germany.

The historical prosperity and international standing of the cosmopolitan city of Mainz are reflected in the numerous collections. Important artistic and cultural treasures include archaeological discoveries from pre- and early history, exhibits from the Roman empire and art and culture from the Middle Ages, Renaissance and baroque, right up to the 20th and 21st centuries.

Opening times:

Tuesday 10am-8pm, Wednesday-Sunday 10am-5pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: