בחר בבקשה...

Toy Museum

A trip to the Toy Museum of Nuremberg is an unforgettable journey into the past.

Children and grown-ups alike marvel at the exquisite doll's houses and 1950s Japanese tin cars. Outside there are more than 700 square metres where visitors can play with toys from their great-grandmother's time, and for a bit of quiet there is also La Kritz café in the cosy courtyard. The history of toys provides a rich insight into the history of human culture.

Opening times:

Tuesday-Friday 10am-5pm, Saturday & Sunday 10am-6pm

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו