Vibrant Towns & Cities

Lifestyle, culture and leisure

14 המכובדים - הפנינים ההיסטוריות של גרמניה

המשמעות שלהן מבחינה היסטורית, תרבותית, כלכלית ומדעית בגרמניה נותרה גדולה כבעבר: הפנינים ההיסטוריות של גרמניה מותירות רושם אמין המשלב מסורת ומודרניות.

כאן ההיסטוריה אינה רק חיה, היא עדיין נכתבת. כל 14 הערים היו כבר בעבר הרחוק מרכזים של כוח דתי, של תעשיה, מסחר ואמנויות. החל מעיר הנמל רוסטוק – השער לים הבלטי –, דרך הטירות והגנים של פרוסיה בפוטסדם ועד לעיר בירת המחוז וירצבורג העושר ההיסטורי של ערי האוניברסיטאות האלה נטבע בתמונה העירונית ונותר בעינו עד ימינו.

גלו את הייחודיות של הפנינים ההיסטוריות של גרמניה, כאורחים בכנס או בחופשה. גלו את גרמניה כולה ב-14 ערים.

Discover Destination Germany with our interactive map

הוסף את המועדפים שלך לכאן. שמור, מיין, חלק והדפס את הבחירה שלך ותכנן את כל הביקור שלך בגרמניה.

0 מועדפים נבחרו


ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: