Wittenberg: Luther's 95 theses ©DZT (Marcel Kaufmann Photography)
30 sep 2017

Duik in de geschiedenis

Toen Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, luidde hij het begin van de Reformatie in. Dit jaar wordt het 500-jarig jubileum gevierd.

Vier ook wat 500 jaar geleden in Wittenberg gebeurde en Duitsland, Europa en de wereld veranderde: op 31 oktober 1517 maakte Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel openbaar. De beroemde thesen, die hij op de deur van de Wittenberger Slotkerk in Saksen-Anhalt spijkerde, brachten grote veranderingen in de wereld. De gevolgen waren enorm. Want de Reformatie leidde niet alleen tot een nieuw religieus zelfbewustzijn. Beroepsgroepen, de Duitse literatuur, de muziek en wetenschap werden allemaal beïnvloed door wat Maarten Luther 500 jaar geleden in de stad aan de Elbe heeft gedaan.

Een feestdag in heel Duitsland

Bezoek Wittenberg en woon de concerten, kerkdiensten en feesten bij. Honderden bont geklede auteurs laten oude tijden herleven. Op het Marktplein met zijn prachitige renaissancehuizen en op de hofjes in het oude centrum zijn goochelaars, muzikanten, herbergiers, handwerkslieden en varende gezellen uit de middeleeuwen te vinden. Kom ook naar deze historische plaatsen en laat u betoveren door de kunstenaars. Ook vóór 31 oktober vinden er diverse culturele evenementen plaats, zoals het Wittenberger renaissancemuziekfestival. Of ga op de Reformatiedag naar een van de andere Lutherfeesten, die in het hele land, van de Noord- en Oostzee tot aan de Alpen worden gevierd. Meer informatie: www.luther2017.de/de/