Medical Wellness
Wellness holidays

Germany - a land of well-being

Medical Wellness: Medical Wellness: zelfverantwoordelijkheid in het streven naar levenskwaliteit

Kunnen geneeskunde en wellness in één begrip worden samengevat?

‘Medical Wellness’ probeert het en heeft al successen behaald. Het is echter de moeite waard dit nader onder de loep te nemen.

Weliswaar is het begrip Medical Wellness nog betrekkelijk nieuw en bestaan er net als voorheen geen uniforme opvattingen over wat Medical Wellness wel of niet kan. Het kan echter zeker een zinvolle uitbreiding van ‘klassieke’ wellnessbehandelingen zijn.

Kwalitatief hoogwaardige behandelingen op het gebied van Medical Wellness hebben enerzijds een preventief effect, anderzijds zorgen ze voor balans en welzijn. Van doorslaggevend belang zijn daarbij de geloofwaardigheid en de gezondheidscompetentie van de aanbieder evenals de bewezen effectiviteit van de behandeling. Medische begeleiding en zorgvuldig afgestemde, individuele behandelingsadviezen zijn voor Medical Wellness eerste vereisten. Duurzaamheid, authenticiteit en effectiviteit zijn belangrijke criteria voor een zinvol en holistisch Medical Wellness-behandelingsconcept.

Wie medische wellnessbehandelingen voor zich ontdekt, zal zich beter voelen, nieuwe krachtreserves ontsluiten, zijn prestatievermogen opvoeren – voor zover hij/zij de weg naar een bewustere levensstijl vindt. Een brug bouwen tussen de academische geneeskunde en de wellness-beweging. Zo zou Medical Wellness kunnen helpen een paradigmawisseling in ons gezondheidsbegrip te bevorderen en talrijke mensen ertoe te brengen hun gezondheid actiever, bewuster en met meer plezier in stand te houden – en ervan te genieten.

Ontdek het vakantieland Duitsland op de kaart

Voeg hier uw favorieten toe. Bewaar de gekozen bestemmingen, sorteer ze, deel ze, druk ze af en plan uw reis naar Duitsland van begin tot eind.

0 favorieten geselecteerd

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: