Karstwanderweg Zuid-Harz

Karstwanderweg Zuid-Harz - Geheime tip aan de zuidrand van de Harz

De Karstwanderweg ontsluit een voor Europa uniek karstlandschap met grotten, rivieren die onder de grond verdwijnen, karstkegels en witte wanden die zijn gevormd door het bijzondere gesteente waaruit het zuiden van de Harz bestaat: gips.

De Karstwanderweg kronkelt door een landschap met een uitzonderlijke biologische diversiteit: Het kleinschalige mozaïek van biotopen in de Zuid-Harz herbergt een groot aantal zeldzame en streng beschermde planten- en diersoorten. Het bijzondere van deze regio is echter het karstlandschap dat in de Zuid-Harz is ontstaan in het sulfaatgesteente (gips en anhydriet). Dit lost bijzonder snel op en stroomt dan gauw weg met het water van de karstbronnen. Alleen al de Rhumebron (62 miljoen m³) voert per jaar 40.000 ton gips en 17.000 ton kalk uit de Zuid-Harz en via de Weser af naar de Noordzee! Als gevolg hiervan worden er op 10 – 200 m onder de grond talloze holle ruimtes gevormd.Wanneer deze geleidelijk aan te groot worden, stort de grond erboven in en blijven er aan het aardoppervlak trechters achter. Zo ontstaan de afwisselende en bizarre landschapsvormen die op de Karstwanderweg te zien zijn, bijvoorbeeld de grotten ‚Heimkehle‘ en ‚Barbarossahöhle‘, de aardverzakkingen ‚Juessee‘ en ‚Schwimmende Insel‘ en het veenlandschap ‚Teufelsbäder‘.
Karakteristiek voor het karstlandschap zijn de talrijke gipsrotsen en de zogenaamde verdwijngaten, waar beken en rivieren in de grond verdwijnen en ondergronds verder stromen, bijv. in het beschermde natuurgebied Bauerngraben en bij de rivier de Sieber.


Tip: Toeristische grot Heimkehle

De Heimkehle is met zijn lengte van 2 km een van de grootste grotten in de Zuid-Harz. 700 meter hiervan zijn toegankelijk voor toeristen. De grot is een overwinteringsplaats voor vleermuizen. In augustus en september kun je er talloze vleermuizen zien rondvliegen.


In één oogopslag:

  • Start- en eindpunt: Pölsfeld (bij Sangerhausen)
  • Lengte: 233 km
  • Aantal etappes: 6
  • Hoogtemeters: klimmen en dalen (de hoogte varieert van 170 tot 290 meter boven de zeespiegel)
  • Weggesteldheid: 49% onverhard, 19% geasfalteerd, 32% overige, bijv. veldwegen

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: