Kunstmuseum Bonn
Selecteer...

Kunstmuseum Bonn

Het Kunstmuseum Bonn neemt in verschillende opzichten een bijzondere plaats in het Duitse museumlandschap in.

Het museum bezit een van de internationaal belangrijkste verzamelingen Duitse kunst en beschikt met de centrale August-Macke-collectie over een collectieprofiel dat voor Duitsland absoluut uniek is. Een essentieel uitgangspunt van het verzamelbeleid van het museum is dat het geen encyclopedisch overzicht van de Duitse kunst wil geven, maar zich wil concentreren op een overzichtelijke groep vooraanstaande kunstenaars en kunstenaressen, van wie dan hele series werken en ensembles tegelijk worden aangekocht.

Ontdek het vakantieland Duitsland op de kaart

Voeg hier uw favorieten toe. Bewaar de gekozen bestemmingen, sorteer ze, deel ze, druk ze af en plan uw reis naar Duitsland van begin tot eind.

0 favorieten geselecteerd

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: