In 2012 Munich and Upper Bavaria are celebrating an old Bavarian tradition

January 4, 2012 will see the 200th anniversary of the edict which permitted beer brewers to sell retail quantities of their own beer in their beer cellars from June until September and to serve beer and bread to their guests. The Munich Tourist Office in cooperation with the Upper Bavaria Tourist Board and the breweries will inform about numerous events in the local beer gardens.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: