Maulbronn Monastery Complex
Maulbronn Monastery Complex ©Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Klasztor w Maulbronn

Dawne opactwo Maulbronn to nie tylko zachowany w najpełniejszym kształcie średniowieczny kompleks klasztorny na północ od Alp, lecz także reprezentatywne dzieło średniowiecznej sztuki budowlanej.

W ciągu ok. 400 lat, począwszy od 1147 roku, mnisi z Maulbronn zbudowali z miejscowego piaskowca niezwykłe założenie klasztorne, w znaczący sposób wpływając na kształtowanie się okolicznego krajobrazu kulturowego. Wokół klasztoru założono przemyślny system nawadniający z rowami, stawami i sadzawkami przede wszystkim z myślą o hodowli ryb. Również winnice - założone jeszcze przez mnichów - są w dalszym ciągu uprawiane. Dawne opactwo Maulbronn to nie tylko zachowane w najpełniejszym kształcie średniowieczny kompleks klasztorny na północ od Alp, lecz także reprezentatywne dzieło romańskiej oraz gotyckiej sztuki budowlanej. Już same okna maswerkowe w krużgankach ukazują nam niemal nieograniczone bogactwo form wyrazu sztuki kamieniarskiej. Wrażenie robią zarówno stan zachowania obiektu, jak i jego kompleksowość, dzięki czemu osoba dziś zwiedzająca to miejsce poznaje niemal niczym niezafałszowany obraz średniowiecznego życia klasztornego. Najstarszą budowlą jest romański kościół klasztorny o kształcie trójnawowej bazyliki. Jednym z elementów wyposażenia są rzeźbione w dębowym drewnie, bogato zdobione stalle z miejscami dla 92 mnichów. Jeszcze dzisiaj dziedziniec klasztorny otaczają potężne zabudowania gospodarcze i mieszkalne, wieże oraz mur obronny o prawie kilometrowej długości. Książę Krzysztof Wirtemberski, syn Ulricha, założył w 1556 roku w Maulbronn ewangelicką szkołę klasztorną z internatem. Do najznamienitszych wychowanków tej szkoły zaliczają się astronom Johannes Kepler, poeta Friedrich Hölderlin i pisarz Herman Hesse. Obecnie w jej starych murach mieści się gimnazjum języków klasycznych.

Opening times, tours and tips

Opening times

March to October: 9am to 5.30pm daily; last admission: 4.45pm

November to February: Tuesday to Sunday 9.30am to 5pm; last admission: 4.15pm

Events

Maulbronn Monastery marks its 20th anniversary as a UNESCO World Heritage site(April 2014)

Further information: www.kloster-maulbronn.de

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0