Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen
Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen ©Stiftung Zollverein

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen stanowił przykład jednej z najnowocześniejszych kopalni węgla kamiennego i największej koksowni.

Kopalnia i koksownia Zollverein wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa kulturowego jako „reprezentatywny przykład rozwoju przemysłu ciężkiego w Europie”. Kopalnia Zollverein w Essen była największym i najnowocześniejszym zakładem wydobywczym węgla kamiennego na świecie. Dwaj architekci zainspirowani stylem Bauhausu, Fritz Schupp i Martin Kremmer, stworzyli wzorcowy i pełen harmonii kompleks przemysłowy, oparty zgodnie z zasadami symetrii i geometrii na dwóch osiach, na terenie którego znajduje się szyb Zollverein Schacht XII i koksownia. W 1986 roku kopalnia została zamknięta po 55 latach pracy. Dzisiaj koksownia i szyb XII tworzą wyjątkowy kompleks przemysłowy o międzynarodowym znaczeniu z tętniącym życiem centrum kultury. W „najpiękniejszej kopalni świata” można zobaczyć osiągnięcia przemysłu ciężkiego i prześledzić rozwój techniki lat 20 i 30 ubiegłego wieku. Przez pozostawione w oryginalnym stanie naziemne budowle poprowadzono ścieżkę muzealną Denkmalpfad ZOLLVEREIN®. Trasa wiedzie przez budynki dawnej sortowni, płuczki węglowej, obok gigantycznych maszyn i taśmociągów.

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0