Frontiers of the Roman Empire: Upper Germanic-Rhaetian Limes
Frontiers of the Roman Empire: Upper Germanic-Rhaetian Limes ©DZT, Gundhard Marth

Limes – Granice rzymskiego cesarstwa

Antyczne mury graniczne są jednym z najwybitniejszych zabytków archeologicznych w Europie Środkowej i świadectwem rzymskiej epoki i kultury sprzed 2000 lat.

Limes Germanicus i Limes Raeticus to rzymskie mury graniczne o łącznej długości 550 kilometrów. Wraz z warowniami, wieżami, murami i palisadami odgradzały one przed około 2000 lat ówczesne mocarstwo od wolnej Germanii. Limes to jeden z najbardziej imponujących i najdłuższych zabytków archeologicznych w Europie. Tu spotykała się wysoko rozwinięta kultura antycznego Rzymu z rozwijającym się krajem barbarzyńskich Germanów. Limes ciągnie się od Bad Hönningen/Rheinbrohl nad Renem aż do okolic Ratyzbony nad Dunajem. Oprócz zachowanych oryginalnych rzymskich pozostałości zwiedzić można także wykopaliska oraz rekonstrukcje i imitacje dawnych budowli. Limes, który na długich odcinkach poprowadzony był przez lasy i pola, można w niektórych miejscach rozpoznać gołym okiem. Szczególnie ciekawe wzdłuż tej trasy są zamek Saalburg w Bad Homburg, całkowicie odbudowana warownia, Rzymskie Muzeum w Osterburken, Muzeum Limes w Aalen z parkiem archeologicznym, warownia, Rzymskie Termy i Muzeum Rzymskie z Centrum Informacji o Limes w Weißenburgu.

Opening times, tours and tips

Saalburg Fort, Bad Homburg

Archaeological Park and Museum, March to October 9am to 6pm daily; November to February 9am to 4pm daily excl. Mondays; further information: www.saalburgmuseum.de

Roman Museum in Osterburken

Open daily excl. Mondays

Further information: www.roemermuseum-osterburken.de

Aalen Limes Museum

Tuesday to Sunday: 10am to 5pm. Free tour every first Sunday of the month at 2.30pm

Further information: www.museen-aalen.de

Roman baths and Roman museum with Limes information centre in Weissenburg

January and February: Monday to Friday; March to December: open daily

Further information: www.weissenburg.info

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0