Muskauer Park
Muskauer Park ©Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

Park Mużakowski

Park Mużakowski jest wyjątkowym dziełem sztuki ogrodowej światowej klasy.

Książę Hermann von Pückler-Muskau - możnowładca, pisarz-podróżnik, a przede wszystkim wybitny architekt ogrodów - stworzył jedno z najpiękniejszych na całym świecie dzieł sztuki ogrodowej. Na obejmującą ok. 830 hektarów posiadłość składają się liczne parki, każdy o innym charakterze, zlokalizowane po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Bezpośrednim okolicom swojego zamku Pückler nadał charakter angielskich ogrodów z wczesnego 19 stulecia. Fascynujące jest harmonijne ukształtowanie całego obszaru parkowego, którego poszczególne, wyróżniające się części połączone są ze sobą oraz ze znajdującym się w centrum pałacem szerokimi osiami oraz krętymi drogami. Nasadzenia to głównie rodzime krzewy i drzewa, przeważnie dęby, lipy, buki, topole i platany. Ciekawe wrażenie robi także wykorzystanie naturalnego biegu rzeki Nysy Łużyckiej oraz sztucznego kanału nazwanego od imienia Pücklera Nysą Hermanna (Hermannsneiße), który dwukrotnie rozszerza się, tworząc malownicze rozlewiska. Wspaniałe ogrody Pücklera w Mużakowie jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo światowe jest symbolem idealnego pejzażu artystycznego oraz nowego podejścia do kształtowania krajobrazów na obszarach miejskich. Ponadto stanowią one uznanie wspólnych polsko-niemieckich starań na rzecz pielęgnacji, odtworzenia i badań tego dzieła sztuki kształtowania krajobrazu.

Opening times, tours and tips

Opening times

Muskauer Park Tourist Information, Prince Pückler Park Foundation, Bad Muskau

April to October: 10am to 6pm daily

November to March: 10am to 5pm daily

Public guided tours and walks

April to October: Saturday, Sunday and on public holidays: 2pm; all year round on Sundays at 10am

Short guided tour: through selected sections of the park

Long guided tour: the short tours are combined with additional sections of the park or with the Polish section of the park on its own.

Whole park tour: this guided walk presents the entire park on both sides of the river.

'Pückler! Catch him if you can!' exhibition: April to October: 10am to 6pm daily

Events

German-Polish Park Festival (May 2014)

Further information: www.muskauer-park.de

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0